Andreas-Johann
dagleg leiar
Har jobba i Unicornis sidan 2008
Kompetansefelt

  • Organisasjonsdrift og -utvikling
  • Offentlege støtteordninger og regelverk
  • Personvern og rutiner
  • IT-Tryggleik og større IT-driftsmiljø

Fagområde i Unicornis

  • Offentlege støtteordninger og regelverk
  • Personvern og rutiner
  • IT-Tryggleik og større IT-driftsmiljø

Andreas-Johann brenn for krysninga datasystem, personvern og drift av organisasjonar, og særskild å lage datasystem som forenklar drifta til tillitsvalde. Utdanninga og første arbeidsåra var innan IT, tryggleik og personvern medan fritida var prega av organisasjonsarbeid på lokalt plan. Etter nokre år med IT-arbeid venta nokre år med arbeid i nasjonalleddet av ein organisasjon før to år som generalsekretær og overgang til Unicornis.

Mine prosjekter

Brreg-integrasjonKoda alt mulig i brreg-integrasjonen. Blablabal brreg er flott blablabla enkelt blablabla

 

Verv og organisasjonsefaring

OrganisasjonOm organisasjonenRolle (r)Når
Hyperion N4FParaplyorganisasjon for notidens fritidsinteresser som data og spel. Om lag 20.000 medlemar og 200 lokallag.Generalsekretær, før det: medlem av arbeidsutvalget og forbundsstyret2004-2008
KANDUOrganiserar datainteressert ungdom og arrangerar aktivitetar. Om lag 7.000 medlemar.Kasserar, før det: nestleiar og styremedlem2005 – no
Polar Int.Arrangerar aktivitetar for datainteressert ungdom i Vestfold. Om lag 1.000 medlemar.Styreleiar og grunnleggjar1997 – no
FrivillighetshusetSamarbeidsorganisasjon for frivillige organisasjonar som deler lokale i Frivillighetshuset på Tøyen.Dagleg leiar og grunnleggjar2015 – no
Norwegian Linux CommunityAktivitetsorganisasjon for Linxu-interesserte i Noreg. Var blant anna medarrangør av Linux-konferanser.Styremedlem1998 – 2005

 

Utdanning og kompetanse

FeltUtdanning/erfaring
LinuxRed Hat Certified Engineer
IT-sikkerhetSecurity Certified Network Professional
IT-sikkerhetSecurity Certified Network Instructor
DatabaseOracle DB Management
Brannvegg/IT-sikkerhetCheckpoint Certified Security Administrator