ProfilbileteBenjamin
utviklar
Har jobba i Unicornis sidan 2018
Kompetansefelt

  • Brukartesting
  • Design/UX
  • Organisasjonsdrift
  • Programmering (Python)

Fagområder i Unicornis

  • Brukartesting
  • Brukargrensesnitt
  • Utvikling

Benjamin har lang erfaring innan organisasjonsarbeid, frå lokalt til fylke og nasjonalt. Via nasjonale verv i fleire organisasjonar har han òg vore aktiv på politisk plan. Han er ofte å sjå på ordstyrarbordet i organisasjonar. Han er utdanna innan og brenn for å gjere datasystem meir brukarvenleg via analysering av brukarar sine behov og korleis dei faktisk brukar eit system.

Mine prosjekter

StatistikkHar utvikla ein statistikk-komponent for at organisasjonar skal få oversyn av inn- og utmeldingar samt aldersspenn i organisasjonen.
ÅrsfornyingPlanlegging og gjennomføring av arbeid for å forenkle brukaropplevnaden til lokallag kring årsskifte. Inkludert endring/stadfesting av kontingentar, fornying av medlemsmasse og meir.

 

Verv og organisasjonsefaring

OrganisasjonOm organisasjonenRolle(r)
LNUParaplyorganisasjon for norske barne- og ungdomsorganisasjonar.Nestleiar, styremedlem
ElevorganisasjonenInteresseorganisasjon for norske elevar og lærlingar. Kring 350 lokallag.Leiar, sentralstyremedlem, landsstyremedlem
Operasjon DagsverkEin av dei største bistandsorganisasjonane i Noreg. Drive av, med og for ungdom.Styremedlem

 

Utdanning og kompetanse

BrukardesignDesign av brukargrensesnitt for datasystem, med bakgrunn i analyser m.v.
ProgrammeringUtvikling av programvare i Python og andre programmeringsspråk.