Profilbilete

Jens Ådne
utviklar
Har jobba i Unicornis sidan 2008
Kompetansefelt

  • Programmering
  • Organisasjon
  • Støtteordning

Fagområder i Unicornis

  • Utvikling, kjernefunksjonar
  • Økonomifunksjonar
  • Databasedrift

Med historikk frå mange organisasjonar frå lokalt til nasjonalt plan har Jens Ådne ein unik innsikt i norske støtteordninger og drift av organsiasjonar. Kombinert med ei tung programmering-erfaring og -utdanning gjer det at han verkeleg kan å lage dei beste løysningane for å løyse utfordringar knytta til organisasjonar sin kvardag.

Mine prosjekter

HyperSysUtvikling av kjernefunksjonar som økonomi (faktura, avrekning, reskontro), støtteordning og medlemshandsaming.
StøtteordningUtvikla støtteordningportal frå botnen av, for å ta høgde for digital signatur og offentlege krav.

 

Verv og organisasjonsefaring

OrganisasjonOm organisasjonenRolle(r)
Hyperion N4FParaplyorganisasjon for notidens fritidsinteresser som data og spel. Om lag 20.000 medlemar og 200 lokallag.Forbundsstyremedlem (landsstyret) og Valkomiteen
KANDUOrganiserar datainteressert ungdom og arrangerar aktivitetar. Om lag 7.000 medlemar.Styremedlem
ProgramvareverkstedetOrganiserer teknologiinteresserte studenter på NTNUStyremedlem
BrikkelaugetForening for voksne brikke-entusiasterStyremedlem
BWPOrganisasjon for datainteresserte i Bergen-områdetStyreleiar
Foreningen KindergardenOrganisasjon for interesserte innan kreativ databrukStyremedlem

 

Utdanning og kompetanse

FeltUtdanning/erfaring
InformatikkNTNU