Profilbilete

Karl Fredrik
teknikar
Har jobba i Unicornis sidan 2011
Kompetansefelt

  • Databasar
  • Organisasjonsdrift
  • IT-drift
  • Programmering (Python)

Fagområder i Unicornis

  • Feilsøking og diagnose
  • Datakonvertering
  • Teknisk drift

Karl Fredrik har ei sterk interesse for tekniske utfordringar og oppsett av plattformer. Kombinert med tyngre styreverv med meir i fleire nasjonale og lokale organisasjonar gjer det at han forstår både den organisatoriske og den tekniske utfordringa som brukarar kan ha. Karl Fredrik er særskild interessert i å lage verktøy og rutinar som forenklar arbeidet til frivillige i organisasjonar.

Mine prosjekter

PolitiattestHar planlagt, skissert og utvikla løysning for politiattest. Prosjektet inkluderte å sette seg inn i lovmessige krav for båe sentralleddet og den enkelte person, samt regelverk knytta til personvern.
Donasjonskampanjar og AvtaleGiroHar planlagt, skissert og utvikla løysning for samling av donasjonar og ynskjer til donasjon i kampanjar. Løysninga inkluderer funksjonalitet knytt til reskontro, fakturering, AvtaleGiro og meir. Han har og vore ansvarleg for å implementere funksjonar knytta til innmelding og behandling av AvtaleGiro-avtalar, betalingsplanar med meir
KompetansebankHar planlagt, skissert og utvikla løysning for registrering av kompetanse som tillitsvalde i ein organisasjon har. Kompetanse kan vere innan områder som organisasjonen fastset og kan ha ulike nivå og kjelder (formell kompetanse frå kurs i/utanfor organisasjonen, sjølvlært osv). Løysninga gjer det mogleg for organisasjonen å finne personar i eit område med ein kompetanse, og dra nytte av denne utan at ein person naudsynt har eit styreverv.
Organisasjons-CVHar planlagt, skissert og utvikla løysning for generering av organisasjons-CV. Særskild nyttig for yngre personar som har vore tillitsvald på lokalt plan og skal søke på sin første jobb, gjev det ei oversikt over roller personen har hatt i organisasjonen og eventuelle kurs/kompetansar personen har oppsamla seg.
AnsattportalHar planlagt, skissert og utvikla løysning som koplar saman tekniske løysningar for alle (ca 300) personane på Frivillighetshuset. Løysninga er kjernen i låsesystemet og andre komponentar som telefonisystem, møterombooking og meir er knytta til det.

 

Verv og organisasjonsefaring

OrganisasjonOm organisasjonenRolle(r)
Hyperion N4FParaplyorganisasjon for notidens fritidsinteresser som data og spel. Om lag 20.000 medlemar og 200 lokallag.Representantskapet
KANDUOrganiserar datainteressert ungdom og arrangerar aktivitetar. Om lag 7.000 medlemar.Styremedlem
Polar Int.Arrangerar aktivitetar for datainteressert ungdom i Vestfold. Om lag 1.000 medlemar.Styremedlem, valkomité
FrivillighetshusetSamarbeidsorganisasjon for frivillige organisasjonar som deler lokale i Frivillighetshuset på Tøyen.Teknisk driftsgruppe

 

Utdanning og kompetanse

DriftTeknisk drift av maskinvare og programvare på Linux
DatabaseDatabasemotorar og oppbygging av spørringer