ProfilbiletePatrick
teknikar (lærling)
Har jobba i Unicornis sidan 2018
Kompetansefelt

  • Brukarstøtte
  • IT-drift

Fagområder i Unicornis

  • Dokumentasjon
  • IT-drift

Patrick har interesser innan data, og har blant anna medlemskap i dataorganisasjon bak seg. Han held på med utdanning innan IKT og har to-årig læretid i Unicornis, kor han skal jobbe med dokumentering av datasystem og etter kvart brukarstøtte.

Mine prosjekter

HjelpesiderSkrive dokumentasjon for bruk av Geekevents (til Unicornis» dotterselskap Geekevents AS)

 

Utdanning og kompetanse

IKTBrukarstøtte, dokumentasjon og drift av IT-systemer