Personvernseminar 12. desember 2017

Tirsdag 12. desember arrangerte Unicornis, Datatilsynet, ForbrukerrådetAdvokatfirmaet Grette og Copyleft seminar om personvern for frivillige organisasjoner.

Program
08:15Frokost og registrering
08:45Innledning
09:00Regler og sunn praksis for medlemsføring nå og etter GDPR  Datatilsynet
09:30Sluttbrukere sine digitale rettigheter  Forbrukerrådet Presentasjon
10:00Pause
10:15Hvordan blir organisasjonen i overensstemmelse med lovverket?  Advokatfirmaet Grette Presentasjon
10:45Skytjenester etter GDPR  Advokatfirmaet Grette Presentasjon
11:00Personvern fra medlemsregister-leverandør sin side  Unicornis Presentasjon
11:15GDPR og leverandører, din organisasjon som kunde  Copyleft Presentasjon
11:30Internkontroll og Datatilsynet på kontroll  Copyleft 
11:45Erfaringsdeling: «Vi opplevde datainnbrudd. Tiltak i ettertid.»
«Allergilister til arrangement vokste til personvernlekkasje og avviksmelding til Datatilsynet»
12:00Mingling og småmat, slutt for dagen
Video

Video blir nå etterarbeidet, og vil bli publisert her snart.

Du får svar på
  • GDPR – hva er det, og hvordan påvirker det organisasjonen vår?
  • Hvordan få hele organisasjonen med på laget?
  • Må vi ha personvernombud?
  • Kan vi fortsatt bruke skytjenester etter mai 2018?
  • Når og hvordan bør anonymisering skje?
  • Må vi ha fler-faktor, og kan vi lagre medlemslister lokalt?
  • Når uhellet har skjedd – samarbeid med Datatilsynet og andre
  • Erfaringsutveksling
Foredragsholdere
Simen Blaker Strand, Partner i Grette
Simen er partner i selskapet og arbeider særlig med rådgivning innenfor IKT. Hovedfokus innen dette er lovverket rundt personvern. Simen har tidligere vært juridisk direktør i IBM og er nå medlem av Domeneklagenemnda.
Knut Kaspersen i Datatilsynet
Knut Brede Kaspersen, Fagdirektør i Datatilsynet
Knut Brede Karspersen har i mange år jobbet i Datatilsynet med fagfeltet personvern. Han har vært involvert i mange saker innen medlemshåndtering, både innen uttalelser om lovverk og håndheving av regelverk, inkludert kontroller og ilegging av gebyr for brudd på regelverket.
Gro Mette Moen, Politisk rådgiver i Forbrukerrådet
Gro jobber med personvern og digitale rettigheter i Forbrukerrådet, og har mangeårig erfaring fra organsiasjonslivet. Hun har blant annet tidligere vært generalsekretær i AUF, daglig leder i BURO/Ungorg og politisk rådgiver i Arbeiderpartiet.
Eirik Randsborg Lie, Seniorrådgiver i Copyleft
Eirik er seniorrådgiver og del av ledergruppen i selskapet. Han som har fagfelt personvern og jobber med rådgiving innen dette. Eirik har blant annet erfaring fra personvernfeltet via sin tidligere jobb i Sosialistisk Venstreparti.
Andreas-Johann Østerdal Ulvestad, Daglig leder i Unicornis
Andreas-Johann er daglig leder i Unicornis, og har lang erfaring fra  frivillige organisasjoner i styre og som generalsekretær. Han har i mange år jobbet innen IT-drift, og har utdannelse innen IT-sikkerhet.


Unicornis er et kundeeid ikke-kommersielt selskap som leverer nettbaserte løsninger til forenkling av organisasjonsdrift.

 

Sentralt i Unicornis er HyperSys, som brukes av store og små organisasjoner. Medlemsregister er kjernen i HyperSys, og andre moduler er alt fra arrangement til årsrapportering, støttefordeling, donasjoner og mer.

 

Grette logo

Advokatfirmaet Grette er et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer, og bistår en rekke større selskaper og organisasjoner med tilpasning til de nye personvernreglene.

Datatilsynet er en statlig enhet som fører kontroll med personvernregelverket og medvirker til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Forbrukerrådet har fokus på personvernsaker som påvirker «folk flest».

Copyleft Solutions er et norsk IT-selskap med fokus på utvikling og bruk av fri programvare og åpne standarder.