Personvernseminar 12. desember 2017

Tirsdag 12. desember arrangerer Unicornis, Advokatfirmaet Grette og Copyleft seminar for medlemsansvarlig i frivillige organisasjoner. Dette er en unik mulighet for faglig påfyll på området som vil prege norske organisasjoner i 2018.

Hvor: Frivillighetshuset, Tøyen (og mulighet til å delta via nett)
Når: Tirsdag 12. desember, med frokost
Pris: Gratis

Detaljene for arrangementet er under utarbeidelse og vil bli lansert i løpet av oktober.

Du får svar på
  • GDPR – hva er det, og hvordan påvirker det organisasjonen vår?
  • Hvordan få hele organisasjonen med på laget?
  • Må vi ha personvernombud?
  • Kan vi fortsatt bruke skytjenester etter mai 2018?
  • Når og hvordan bør anonymisering skje?
  • Må vi ha fler-faktor, og kan vi lagre medlemslister lokalt?
  • Når uhellet har skjedd – samarbeid med Datatilsynet og andre
  • Erfaringsutveksling
Foredragsholdere
Simen Blaker Strand, Partner i Grette
Simener er partner i selskapet og arbeider særlig med rådgivning innenfor IKT. Hovedfokus innen dette er lovverket rundt personvern. Simen har tidligere vært juridisk direktør i IBM og er nå medlem av Domeneklagenemnda.
Knut Kaspersen i Datatilsynet
Knut Brede Kaspersen, Fagdirektør i Datatilsynet
Knut Brede Karspersen har i mange år jobbet i Datatilsynet med fagfeltet personvern. Han har vært involvert i mange saker innen medlemshåndtering, både innen uttalelser om lovverk og håndheving av regelverk, inkludert kontroller og ilegging av gebyr for brudd på regelverket.
Gro Mette Moen, Politisk rådgiver i Forbrukerrådet
Gro jobber med personvern og digitale rettigheter i Forbrukerrådet, og har mangeårig erfaring fra organsiasjonslivet. Hun har blant annet tidligere vært generalsekretær i AUF, daglig leder i BURO/Ungorg og politisk rådgiver i Arbeiderpartiet.
Eirik Randsborg Lie, Seniorrådgiver i Copyleft
Eirik er seniorrådgiver og del av ledergruppen i selskapet. Han som har fagfelt personvern og jobber med rådgiving innen dette. Eirik har blant annet erfaring fra personvernfeltet via sin tidligere jobb i Sosialistisk Venstreparti.

Flere foredragsholdere vil bli listet nærmere arrangementet.


Unicornis er et kundeeid ikke-kommersielt selskap som leverer nettbaserte løsninger til forenkling av organisasjonsdrift.

 

Sentralt i Unicornis er HyperSys, som brukes av store og små organisasjoner. Medlemsregister er kjernen i HyperSys, og andre moduler er alt fra arrangement til årsrapporteirng, støttefordeling, donasjoner og mer.

 

Grette logo

Advokatfirmaet Grette er et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer, og bistår en rekke større selskaper og organisasjoner med tilpasning til de nye personvernreglene.

Datatilsynet er en statlig enhet som fører kontroll med personvernregelverket og medvirker til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Forbrukerrådet har fokus på personvernsaker som påvirker «folk flest».

Copyleft Solutions er et norsk IT-selskap med fokus på utvikling og bruk av fri programvare og åpne standarder.

Påmelding (melde interesse)
Felt merka med * er påkrevd

Vi vil gjerne sende deg informasjon og bakgrunnsinfo/nyttige dokumenter på emnet samt slides fra arrangementet. Vi vil også gjerne si ifra om lignende arrangement, for eksempel workshops om personvern, i etterkant. Vi vil også sende deg informasjon lagt fram på arrangementet digitalt, sammen med skjema for tilbakemelding.

 

Merk at ved stor interesse må vi avgrense til maks en person per organisasjon.