Styret 2015-2016

ingeInge Carlén (Styreleiar)

Inge har lang erfaring frå organisasjonar, både på nasjonalt og lokalt plan. Han er tidlegare medlem av Personvernkommisjonen og arbeider no med forvaltning av støtteordninger i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Eli Ulvestad (Styremedlem)eli

Eli har arbeidd i Barneombodet, som ass. generalsekretær i LNU og er no tilsett som Generalsekretær i Noregs Ungdomslag. Tidlegare har ho hatt fleire perioder i det statlege organet Fordelingsutvalet, og tek med seg nyttig kompetanse om støtteordningar inn i selskapet. Ho har vore i Styret nesten frå starten.

troyelYngve Øyehaug Opsvik

Yngve skriv avhandling om juss og IT på Universitetet i Oslo. Han har vore sentralt tillitsvald i Elevorganisasjonen og vore aktiv på både lokalt og nasjonalt plan i organisasjonar. Han studerer for å bli advokat.

 

hildeHilde Ekeberg

Hilde arbeider i LNU, og har tidlegare vore tilsett som Generalsekretær i Youth for Understanding og har vore ass. generalsekretær i LNU. Ho er i tillegg aktiv som politikar i KrF.

 

magnusMagnus Delsett

Magnus er Generalsekretær i Norges cøliakiforenings ungdom og har vore aktiv på både lokalt og nasjonalt plan i fleire organisasjonar.

 

mikalFelix Vaager

Felix er leiar av Hyperion.

Eirik Randsborg Lie (varamedlem)

Eirik er vara-brukarrepresentant og nominert av Sosialistisk Venstreparti, kor han til dagleg arbeider.

Styret 2014-2015

ingeInge Carlén (Styreleiar)

Inge har lang erfaring frå organisasjonar, både på nasjonalt og lokalt plan. Han er tidlegare medlem av Personvernkommisjonen og arbeider no med forvaltning av støtteordninger i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Eli Ulvestad (Styremedlem)eli

Eli har arbeidd i Barneombodet, som ass. generalsekretær i LNU og er no tilsett som Generalsekretær i Noregs Ungdomslag. Tidlegare har ho hatt fleire perioder i det statlege organet Fordelingsutvalet, og tek med seg nyttig kompetanse om støtteordningar inn i selskapet. Ho har vore i Styret nesten frå starten.

troyelYngve Øyehaug Opsvik

Yngve skriv avhandling om juss og IT på Universitetet i Oslo. Han har vore sentralt tillitsvald i Elevorganisasjonen og vore aktiv på både lokalt og nasjonalt plan i organisasjonar. Han studerer for å bli advokat.

 

hildeHilde Ekeberg

Hilde arbeider i LNU, og har tidlegare vore tilsett som Generalsekretær i Youth for Understanding og har vore ass. generalsekretær i LNU. Ho er i tillegg aktiv som politikar i KrF.

 

larsLars Raaum

Lars har vore Generalsekretær i Europeisk Ungdom. Han arbeidar med utvikling i Schibsted-konsernet, og gjev mykje nyttig kompetanse innan dette feltet til Styret.

 

magnusMagnus Delsett

Magnus er Generalsekretær i Norges cøliakiforenings ungdom og har vore aktiv på både lokalt og nasjonalt plan i fleire organisasjonar.

 

mikalFelix Vaager

Felix er leiar av Hyperion.

Eirik Randsborg Lie (varamedlem)

Eirik er vara-brukarrepresentant og nominert av Sosialistisk Venstreparti, kor han til dagleg arbeider.

Styret 2013-2014

ingeInge Carlén (Styreleiar)

Inge har lang erfaring frå organisasjonar, både på nasjonalt og lokalt plan. Han er tidlegare medlem av Personvernkommisjonen og arbeider no med forvaltning av støtteordninger i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Eli Ulvestad (Nestleiar)eli

Eli har arbeidd i Barneombodet, som ass. generalsekretær i LNU og er no tilsett som Generalsekretær i Noregs Ungdomslag. Tidlegare har ho hatt fleire perioder i det statlege organet Fordelingsutvalet, og tek med seg nyttig kompetanse om støtteordningar inn i selskapet. Ho har vore i Styret nesten frå starten.

troyelYngve Øyehaug Opsvik

Yngve skriv avhandling om juss og IT på Universitetet i Oslo. Han har vore sentralt tillitsvald i Elevorganisasjonen og vore aktiv på både lokalt og nasjonalt plan i organisasjonar. Han studerer for å bli advokat.

 

hildeHilde Ekeberg

Hilde arbeider i LNU, og har tidlegare vore tilsett som Generalsekretær i Youth for Understanding og har vore ass. generalsekretær i LNU. Ho er i tillegg aktiv som politikar i KrF.

 

larsLars Raaum

Lars har vore Generalsekretær i Europeisk Ungdom. Han arbeidar med utvikling i Schibsted-konsernet, og gjev mykje nyttig kompetanse innan dette feltet til Styret.

 

magnusMagnus Delsett

Magnus er Generalsekretær i Norges cøliakiforenings ungdom og har vore aktiv på både lokalt og nasjonalt plan i fleire organisasjonar.

 

mikalFelix Vaager

Felix er leiar av Hyperion.

Tiril Seppola Reed (varamedlem)

Tiril er vara-brukarrepresentant og nominert av Elevorganisasjonen, kor ho til dagleg arbeider som generalsekretær.

Styret 2012-2013

ingeInge Carlén (Styreleiar)

Inge har lang erfaring frå organisasjonar, både på nasjonalt og lokalt plan. Han er tidlegare medlem av Personvernkommisjonen og arbeider no med forvaltning av støtteordninger i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Eli Ulvestad (Nestleiar)eli

Eli har arbeidd i Barneombodet, som ass. generalsekretær i LNU og er no tilsett som Generalsekretær i Noregs Ungdomslag. Tidlegare har ho hatt fleire perioder i det statlege organet Fordelingsutvalet, og tek med seg nyttig kompetanse om støtteordningar inn i selskapet. Ho har vore i Styret nesten frå starten.

troyelHalvar Trøyel Nerbø

Trøyel har vore Generalsekretær i Elevorganisasjonen og vore aktiv på både lokalt og nasjonalt plan i organisasjonar. Han har vore nestleiar av Utdanningsdirektoratet sitt råd for inkluderande opplæring i to år.

 

hildeHilde Ekeberg

Hilde er tilsett som Generalsekretær i Youth for Understanding og har tidlegare vore ass. generalsekretær i LNU. Ho er i tillegg aktiv som politikar i KrF.

 

larsLars Raaum

Lars har vore Generalsekretær i Europeisk Ungdom. Han arbeidar med utvikling i Schibsted-konsernet, og gjev mykje nyttig kompetanse innan dette feltet til Styret.

 

magnusMagnus Delsett

Magnus er Generalsekretær i Norges cøliakiforenings ungdom og har vore aktiv på både lokalt og nasjonalt plan i fleire organisasjonar.

 

mikalMikal Kvamsdal

Mikal er tilsett som Generalsekretær i Unge Venstre og har tidlegare vore aktiv på lokalt og nasjonalt plan i Elevorganisasjonen samt vore Generalsekretær i Hyperion.

Per Ivar Tamnes (varamedlem)

Per Ivar er vara-brukarrepresentant og nominert av Ung Kirkesang, kor han til dagleg arbeider med HyperSys og medlemskontakt.

Styret si rolle Styret har som oppgåve å oversjå drifta av selskapet.

Styret fastsett i kvar periode ein handlingsplan som er ledande for drifta av selskapet.

Det blir fast rapportert om status for utvikling og drift, og Styret følgjer opp vedtak frå årsmøtet.

Styret har verdifull kompetanse innan økonomi og selskapsdrift, men og ei viktig forankring til brukarorganisasjonane.